Custom Subscriptions
API for managing Custom Subscription
get
https://www.magloft.com
/api/portal/v1/custom_subscriptions/:app_id
List Custom Subscriptions
get
https://www.magloft.com
/api/portal/v1/custom_subscriptions/:app_id/page/:page
List Custom Subscriptions Page
get
https://www.magloft.com
/api/portal/v1/custom_subscriptions/:app_id/(:email)(:id)
Get Custom Subscription
post
https://www.magloft.com
/api/portal/v1/custom_subscriptions/:app_id
Create Custom Subscription
put
https://www.magloft.com
/api/portal/v1/custom_subscriptions/:app_id/:id
Update Custom Subscription
delete
https://www.magloft.com
/api/portal/v1/custom_subscriptions/:app_id/:id
Delete Custom Subscription
get
https://www.magloft.com
/api/portal/v1/custom_subscriptions/:app_id/export.csv
Export Custom Subscriptions
Copy link
On this page
get
List Custom Subscriptions
get
List Custom Subscriptions Page
get
Get Custom Subscription
post
Create Custom Subscription
put
Update Custom Subscription
delete
Delete Custom Subscription
get
Export Custom Subscriptions